Het Gelders archief is al sinds 1998 bezig met het digitaal toegankelijk maken van de aktes van de burgerlijke stand. Alle documenten zijn toen ingescand. Op de scans van de originele overlijdensakte staan de naam, beroep en sterfdatum van overledene evenals de namen van de partners en ouders. Deze gegevens worden door vrijwilligers ingevuld op een formulier en slaan deze vervolgens op. Andere vrijwilligers controleren de formulieren. Met behulp van de ingevulde formulieren zijn voorouders straks snel en gemakkelijk terug te vinden op internet. Dat betekent voor mensen die het leuk vinden om een stamboom uit te zoeken dit nu veel gemakkelijker kunnen doen. Ook wetenschappers hebben hier veel baat bij. Zij gebruiken de gegevens onder meer voor historisch onderzoek.

In de 19e eeuw voerde Keizer Napoleon in Nederland de burgerlijke stand in. Voortaan stonden de geboortes, huwelijken en het overlijden van alle Nederlanders zorgvuldig geregistreerd. Dit systeem bleef ook na de Franse overheersing in gebruik: inmiddels bestaat de burgerlijke stand al ruim 200 jaar.

Van elke inwoner van Nederland wordt sindsdien na zijn dood een overlijdensakte opgemaakt. Een familielid of een andere relatie van de overledene doet aangifte in de gemeente van waar de overledene gestorven is. In een akte noteert de ambtenaar de naam, het beroep en de sterfdatum van de overledene. Verder neemt hij de partner (s) en ouders van de overledene op in de akte. De ambtenaar maakt elke akte in tweevoud op, waarvan er één bij de gemeente en één bij de rechtbank wordt bewaard.

In 2015 voerde meer dan vierhonderd vrijwilligers gegevens in van bijna 56.000 scans van gelderse geboorteakten over de periode 1819-1912. Dat deden zij in minder dan negen maanden. Soms vonden deelnemers bijzondere akten zoals die van een vader van 82 jaar in 1910 die aangifte deed van de geboorte van zijn dochter.

Na dit mooie succes vraagt het Gelders Archief en Vele Handen nu weer hulp van vrijwilligers. Vindt u het leuk om mee te helpen? Vul dan uw gegevens in op deze website

Dagoproep radio