Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

{jcomments off} Wij van MEE geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving. Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. 

Participatie is de basis 
Net als iedereen willen ook mensen met een beperking van waarde zijn en hun talenten benutten. Ze willen meedoen in alle onderdelen van het leven. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Mensen met een beperking willen grip op hun leven, zodat ze volwaardig kunnen meedoen. De samenleving is nog niet altijd voldoende ingericht op de participatie van mensen met een beperking. Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in hun eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over hun leven wordt de kwaliteit van hun bestaan vergroot. Bovendien wordt door onze ondersteuning in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld. Onze diensten

Academie - Wij bieden professionals en vrijwilligers inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het leven met een beperking. Onze werkwijze zorgt dat ons kennisaanbod is gericht op de praktijk, zoals het herkennen van een beperking, hoe ermee om te gaan en het versterken van het sociale netwerk. Kennis is daarmee direct toe te passen op uw situatie. Wij geven via de academie toegang tot landelijke kennisproducten en het aanbod van de regionale MEE-organisaties. Bekijk hier het aanbod. 

Cliëntondersteuning - Cliëntondersteuning is er voor iedere burger, maar vooral kwetsbare burgers die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt! Iedere burger kan daarom een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Bekijk hier het aanbod. 

Participatieprocjecten - Of het nou gaat over werk, vervoer, school of sport, samen kunnen we de drempels weghalen om mee te doen. Participatieprojecten zijn projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Deze participatieprojecten zijn er ter preventie van hulpvragen - en daarmee gepaard gaande kosten - op allerlei leefgebieden, zoals werk, wonen, geld en wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld problemen op de werkvloer voorkomen, financiële bewustwording bevorderen, zelfstandigheid in het vervoer realiseren, leren omgaan met anderen, anderen leren omgaan met de beperking, en nog veel meer. Bekijk hier het aanbod. 

Ben je benieuwd waar MEE actief is bij jou in de buurt? Kijk dan hier.