Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

De Liniewacht is een groep vrijwilligers die zich inzet voor natuur en landschap van de Diefdijklinie. De vrijwilligers van de Liniewacht zijn vleermuisliefhebbers met hart voor hun omgeving. Ze onderhouden, beheren en monitoren unieke locaties van de Diefdijklinie. Naast de forten zijn dit honderden kleinere militaire objecten die in de linie liggen.
Deze groepsschuilplaatsen hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Ze hebben nu ook een ecologische waarde. Door kleine aanpassingen in en om deze gebouwtjes kunnen vleermuizen hier nu ongestoord overwinteren. De Liniewacht zorgt ervoor dat de vleermuistoegangen niet dichtgroeien, de binnenruimten voldoende vochtig blijven en dat kapotte deuren snel hersteld worden. Ook zorgen zij, door het op de juiste plek planten van struiken en of boompjes, ervoor dat deze objecten niet teveel in de zon of op de wind komen te liggen.
Langzamerhand vinden meer en meer vleermuizen de weg naar deze plekken. De telling van afgelopen winter leverde 30 vleermuizen, maar ook andere soorten als meer dan honderd overwinterende dagpauwogen (dagvlinders).

Ook in de zomer krijgen de vleermuizen aandacht van de Liniewacht. Tijdens zomeravonden en -nachten werd in het gebied gezocht naar de plekken waar vleermuizen hun jongen grootbrengen (kraamkolonies).
Als landschapsbeheer worden in de winter bomen en struiken rond de groepsschuilplaatsen gesnoeid om het geschikt te houden voor vleermuizen en in de zomer worden de groepsschuilplaatsen opgeknapt en verder ingericht zodat deze weer geschikt zijn voor vleermuizen om in te overwinteren. Daarnaast worden de verblijfplaatsen klaargemaakt voor de overwinteringsperiode. 
9 Van de 19 Nederlandse vleermuizen komen voor in en rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De Liniewacht is nog op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen om de vleermuis te beschermen. Draagt u ook een warm hart toe aan deze dieren? Laat hieronder uw reactie achter!

Reclame