Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

Stichting de Historische kerk aan de Groesbeek zoekt vrijwilligers
geregeld tonen organisaties belangstelling om een ruimte te huren. We zoeken iemand extra die het (agenda)beheer kan verzorgen.
- boeken en beheren agenda
- openen en sluiten van het gebouw
- diverse beheerswerkzaamheden

Wilt u een steentje bijdragen? Laat hieronder uw reactie achter!

Stichting Historische Kerk aan de Groesbeek" is een betrekkelijk recent initiatief (2015). Zij stelt zich ten doel, om het oudste gebouw, gelegen aan de bron van de Groesbeek, in stand te houden.
Daartoe verhuurt ze het gebouw voor activiteiten op sociaal-cultureel terrein (Concerten, Exposities, Lezingen,enz.). Het gebouw leent zich ook uitstekend voor uitvaartbijeenkomsten en voor het sluiten van huwelijken.
Er is veel mogelijk mits de activiteit recht doet aan de cultuurhistorische en monumentale waarde van het (kerk)gebouw.

In de eerste periode heeft het accent gelegen op het verhuren van de ruimte (zowel de Kerkzaal zelf als de aangebouwde Serre, die ook afzonderlijk kan worden gehuurd voor trainingen, lezingen, familiebijeenkomsten e.d.)
Mede met behulp van giften en subsidies zijn zaken aangeschaft, die hierbij van nut zijn (geluidsinstallatie, audio-visuele middelen, verlichting, internet e.d.)

Reclame