Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

Vanuit stichting Landschapsbeheer is er een uilenwerkgroep ontstaan. Doel van het project is om het leefgebied van steen- en kerkuilen in het buitengebied van Ederveen en Lunteren te behouden en verder te ontwikkelen. Uilenvrijwilligers spelen een onmisbare rol bij het vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid. Daarom wordt er gesproken over het uitbreiden van de uilenwerkgroepen. Het ophangen en onderhouden van nestkasten maken onderdeel uit van het vrijwilligerswerk. Ook gaan de vrijwilligers erfeigenaren adviseren over inrichting en beheer van hun erf. Voor het plantmateriaal zoals hoogstamfruitbomen en heggen is subsidie beschikbaar vanuit dit project.

Eric Hendriks en Jan Snoijink zetten zich in voor steen- en kerkuilen. Samen geven zij lezingen vanuit Stichting Landschapsbeheer om de leefomgeving van uilen te verbeteren. Zo kunnen particulieren met tips hun eigen erf 'uilvriendelijker' maken. Allebei de mannen richten zich op een soort uil. Eric Hendriks zet zich in voor steenuilen via STONE en Jan Snoijink beschermt kerkuilen via de Kerkuilenwerkgroep Nederland.

Om het leefgebied voor uilen te verbeteren zijn er drie dingen heel belangrijk
De 3v's: Voedsel, Voortplanting & Veiligheid. 
-Voedsel: De uilen eten voornamelijk muizen. Van de zomer waren er te weinig muizen op een aantal locaties hierdoor nestelde de uilen zich in een bepaald gebied niet. Pas als het mannetje genoeg muizen te eten geeft aan het vrouwtje kan er gepaard worden. Heggenlandschappen en bloemrijke gebieden zijn voor de uilen belangrijk. Hier bevinden zich namelijk meer muizen. 
-Voortplanting: Dit gebeurt dus alleen op locaties waar het veilig is en waar er genoeg eten te vinden is. 
-Veiligheid: De grootste vijand van de de uil is de weg. Vooral op de snelweg worden ze overreden. De kasten die opgehangen worden vormen veiligheid voor de uilen.

Wilt u zich ook inzetten voor de uil? Wilt u uw erf uil vriendelijker maken? Reageer dan hieronder.
 

Reclame