Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend
Tijdens onze slowedates gaan jongeren met ouderen in gesprek over verschillende thema's. De thema's kunnen gaan over hoe ga je met boosheid om tot aan Wie kan de verleiding van reclame weerstaan? De tijd en de moeite nemen elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, dat is de insteek bij de Slowdates. Jongeren en ouderen die elkaar niet kennen, hebben zomaar een date! De Slowdates worden iedere maand georganiseerd door het jongerencentrum van de Gruitpoort.

De Slowdates zijn onderdeel van Jonge Rotten, een programma van de Gruitpoort waarbij het contact en de wisselwerking tussen verschillende generaties centraal staan. Mensen van verschillende generaties kunnen iets van elkaar opsteken en iets  voor elkaar betekenen. De Gruitpoort wil hen graag met elkaar in contact brengen.

Juist in een regio als de Achterhoek met zijn vergrijzing en ontgroening is het belangrijk dat verschillende generaties samen een hechte gemeenschap vormen. Je kunnen inleven in de belevingswereld van de ander en over  vooroordelen heen kunnen stappen zijn belangrijke ingrediënten om nader tot elkaar te komen. Dit gedachtegoed is het fundament onder het project Jonge Rotten.

De Leyden Academy zal onderzoek doen naar de invloed van de activiteiten van Jonge Rotten op de beeldvorming tussen generaties.
In 2019 zijn er meerdere gemeenschappelijke activiteiten voor jongeren en ouderen. Ze vinden plaats op middelbare scholen en het jongerencentrum, in bejaardenhuizen en bij mensen thuis.

Kosten
Er is geen entree. Wel vragen we ter plekke om een kleine vrijwillige bijdrage.

Meer informatie of wilt u zich opgeven? Reageer dan hieronder!