Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

De week van 9 t/m 15 september is het de week van de alfabetisering

In Gelderland is circa 10% van de mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Als je laaggeletterd bent heb je moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak schieten ook je digitale vaardigheden tekort. Hierdoor vind je minder snel een baan, leef je mogelijk minder gezond en heb je minder grip op je geldzaken.

In de radiouitzending van Gelderland helpt op 7 september sprak presentatrice Xandra Rakier met gedeputeerde Peter Drenth, taalambassadeur Addy Meerten en Dion Vreman (beleidsmedewerker volwasseneducatie gemeente Arnhem).

Gevolgen van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid heeft gevolgen voor werk, geld, gezondheid en gezin. Circa 25% van de langdurig werklozen is laaggeletterd. Aan de andere kant werkt meer dan de helft van de laaggeletterden, vaak in de schoonmaakbranche, in de bouw, industrie en zorg. Laaggeletterden maken meer gebruik maken van huisartsen- en ziekenhuiszorg en hebben moeite om afspraken na te komen en met het gebruik van bijsluiters. Circa 50% van de mensen met financiële problemen zijn laaggeletterd. En kinderen die opgroeien in een gezin met laaggeletterde ouders hebben meer moeite op school.

Help Gelderland geletterd te maken

In Nederland zijn 2,5 miljoen laaggeletterden. In Gelderland zijn dat circa 250.000 mensen. De kans is dus groot dat jij ook iemand in je omgeving kent. Een buurvrouw, neef of iemand uit je voetbalteam misschien? Of een werknemer, patiënt of klant? Laaggeletterden kunnen goed verbergen dat zij moeite hebben met lezen of schrijven. Om hen te bereiken helpt het als meerdere organisaties samenwerken. In Gelderland hebben Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Rijnbrink, Stichting lezen & schrijven, provincie Gelderland en een groot aantal gemeenten de handen ineengeslagen. Zij voeren o.a. samen campagne en zorgen voor divers taalaanbod en kennisuitwisseling en zijn allemaal in actie dus om laaggeletterden zelfstandiger, gelukkiger en gezonder te maken.

In Gelderland helpt het verhaal van Rick Scholten. Rick weet hoe het is om slecht te kunnen lezen en schrijven. Hij volgde op latere leeftijd een cursus Nederlands en werkt nu als postbode en is taalambassadeur.

Meer informatie

Voor laaggeletterden: https://daarhebjerechtop.nl/ of bel 0800 – 023 4444
Voor ondernemers en zorginstellingen: https://www.gelderlandgeletterd.nu/
Stichting lezen & schrijven: https://www.lezenenschrijven.nl/