Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

 

Kledingbank Ede is een stichting die het mogelijk maakt om kwalitatief goede, schone kleding en/of schoenen  te geven aan inwoners van Ede die (tijdelijk) de financiële middelen niet hebben om deze zelf te kopen en/of de voedselbank bezoeken. 

 

Per 1 januari 2021 a.s. gaat onze penningmeester ons verlaten en daarom zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester:

Wat zijn de taken:

1. Het verwerken en vastleggen van alle financiële mutaties en het doen van alle betalingen.

2. Het doen van aangiftes naar de Belastingdienst.

3. Het maken van de financiële rapportages.

4. Contacten met Restore over de reststroom en financiële afwikkeling hiervan..

5. Contacten met coördinatoren (3 dames die contact hebben met de vrijwilligers en het bemensing van de dagdelen dat winkel (Marconistraat 13, Ede) open is (dit samen met voorzitter en secretaris).

6. Het bijwonen van de bestuursvergaderingen, vrijwilligers bijeenkomsten 2x per jaar en overig overleg met bestuur en coördinatoren.

7. Verantwoordelijk voor sponsoracties, wervingsacties en subsidieaanvragen en het onderzoek naar de mogelijkhe-den hiervoor.

8. 1e Aanspreekpunt op het gebied van de financiën naar ge-meente, banken, sponsors en financiële acties (bijvoor-beeld Rabobank clubsupport, etc.).

9. Bijhouden van het financieel archief

10. Overige activiteiten in samenwerking met de voorzitter en secretaris.

 

Het lijkt veel, maar met max 4 uur per week voornamelijk vanuit eigen huis zijn de taken uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op onze website

Adres van de winkel is: Marconistraat 13, 6716 AK Ede

 

Wij hopen snel in contact te komen met iemand die op deze manier onze medemens wil en kan helpen.

Wil je meer weten over de vacature of reageren? Vul onderstaand reactieformulier in.